„Инвестбанк“ изпълни мерките, предписани от ЕЦБ след стрес теста на банката