LinkedIn съкращава 668 служители за втори път тази година