Новият главен изпълнителен директор на Банка ДСК Тамаш Хак-Ковач – реализъм в действие