Здравното приложение Healee с 1000% скок на консултациите в кризата с COVID-19