Без алкохол, без автографи, без наздраве на Олимпиадата в Токио