Едно нещо, което фирмите пропускат при управлението на бързи трансформации