Обмислят замяна на трудовата книжка с дигитален вариант