Населението в трудоспособна възраст у нас се свива с един милион души за десет години