Рекламата – езикът на брандовете, на който и медиите говорят