Софарма АД набра 156 млн. лв след увеличение на капитала