Стартъп екосистемата в България пада в глобалното класиране, но остава най-добрата на Балканите