Образователна платформа спечели стартъп състезанието на Тийноватор