Кимкооп навлиза в индустриалното сърце на Балканите