Състоянието на хедж фонд мениджърите в САЩ продължава да се увеличава