Химическият сектор е изправен пред редица предизвикателства