Кодексът на труда предвижда обезщетение при бедствие за хората, които не могат да стигнат до работното си място, напомня Главна инспекция по труда