Българските ДЦК в евро са по-достъпни за инвеститори от ЕС