Публичният интерес за сметка на частната собственост