С 8.4% повече чужденци са посетили България през септември