Еколозите твърдят, че фракингът убива планетата. Братята Райс мислят точно обратното