Нова платформа помага на български стартъпи да се развиват