Две трети от работещите в света ще използват 5G мрежи до 2030 г.