Акциите на скучните компании – новата тенденция за инвеститорите