ЕБВР подписа споразумение за придобиване на дял в ЕИГ