Българската Elektrick.me спечели второ място в едно от най-големите и престижни 3D Projection Mapping състезания в света