Компаниите в България се възползват от директна и сигурна свързаност с облака