Еврозоната е готова да допусне България и Хърватия в ERM ІІ