Icanpreneur ще търси до 1.2 млн. евро от инвеститори, за да разраства бизнеса си