Глобални тенденции и предизвикателства пред новите терапии