Launchlabs Sofia: Как една компания може да стане клиентски ориентирана