През охраната на летището за 30 секунди? Това е целта на тази нова технология