Приложението за ментална устойчивост Mindset Design набира 550 хил. евро