Компания създаде суперрастения, убиващи замърсяването