Българските електромобили в продажба в края на 2023 г., във фабриката ще бъдат наети до 1000 души