NOLD набра финансиране от 1 млн. евро за разрастване на английския пазар