Circles България генерира 20 млн. лв. годишно, използвайки уязвимост в свързването в роуминг на мрежите на мобилните оператори