„Компаниите трябва да говорят за комплексните теми честно и почтено“