Mercuria и CWP ще изграждат 2GW ВЕИ мощности в Югоизточна Европа