Повторната употреба е устойчивият избор, изборът на бъдещето