TokWise и Sensit са големите победителите на националното състезание за стартъпи