“Сирма” и “Иновейшън кепитъл” ще финансират проекти за развитие на изкуствения интелект и на дронове