Пандемията постави на фокус качеството на обслужване