Vitosha Venture Partners започва 2022 г. с инвестиции за 3.5 млн. евро в 17 компании