В такъв момент трябва да покажем ангажимента си към обществото