Водещ онлайн търговец подава ръка на български компании