MiCA: Полза или вреда? Какво ще донесе регулирането на криптоактивите