30U30 2021 Categories Layout

26

е средната възраст на участниците, като най-младият е на 16 години