26

е средната възраст на участниците, като най-младият е на 16 години