Skip to content
Boleron_Insights_desktop
Boleron_Insights_Mobile

BrandVoice | Партньорска програма

Подзаглавие от няколко думи, което да не е прекалено дълго

Какво е Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Quote_02

Откъде мога да го взема?

Съществуват много вариации на пасажа Lorem Ipsum, но повечето от тях са променени по един или друг начин чрез добавяне на смешни думи или разбъркване на думите, което не изглежда много достоверно. Ако искате да използвате пасаж от Lorem Ipsum, трябва да сте сигурни, че в него няма смущаващи или нецензурни думи. Всички Lorem Ipsum генератори в Интернет използват предефинирани пасажи, който се повтарят, което прави този този генератор първия истински такъв. Той използва речник от над 200 латински думи, комбинирани по подходящ начин като изречения, за да генерират истински Lorem Ipsum пасажи. Оттук следва, че генерираният Lorem Ipsum пасаж не съдържа повторения, смущаващи, нецензурни и всякакви неподходящи думи.

„Искаме да предложим на клиентите си да направят застраховка „Живот“ с телефона си, така както банкират мобилно“, допълва Александър Цветков.

В дигиталната ера, в която живеем, все повече финансови услуги са вече достъпни чрез няколко клика. Предлагането на онлайн застраховки не прави изключение. Те са все по-популярни през последните години поради удобството и бързината, с които клиентите могат да получат оферта, да сравнят различни опции и дори да се застраховат изцяло през телефона. Чрез мобилното приложение на „Болерон“ клиентите могат да сключат всякакви застраховки за минути директно от мобилния си телефон. Цялата информация и всичките им документи се съхраняват в приложението, през което потребителите могат да управляват, плащат и подновяват застраховките си буквално за секунди.

Така сред различните продукти вече е налично и застраховането на живот – ключов продукт, който помага на хората да се чувстват по-сигурни за бъдещето на своите близки. Онлайн застраховката на живот предоставя предимства като спестяване на време, автоматизиране на месечните плащания и достъп до информация по всяко време.

Quote_03_1

Застраховката „Живот“ е важна!

Смисълът на застраховка „Живот“ е да обезпечи финансово семейството и децата, като им осигури финанси и им гарантира стандарта на живот, в случай че заради неочаквано заболяване или злополука се случи непоправимото със застрахования. Най-често застраховка „Живот“ си правят семейни хора, които имат отложени във времето плащания, които трябва да покрият, както и разходи за образованието и отглеждането на децата.

При неблагоприятен случай посоченото в договора застрахователно обезщетение ще замести дохода на застрахования за определен период от време, като даде възможност на семейството му да се адаптира, да покрие дълговете му, както и останалите разходи. Притежателят на полицата плаща застрахователна премия (цената за застраховката) и в случай на смърт застрахователната компания изплаща обезщетение на близките, посочени от притежателя на полицата.

Срокът на застраховката и размерът на покритието обикновено се избират въз основа на нуждите, като например възрастта и издръжката на децата, докато станат финансово независими. Близките могат да използват обезщетението, за да покрият всякакви свои разходи – заеми, ипотечни кредити или заместване на дохода.

Quote_02_2

Онлайн застраховката е лесна!

Когато клиент реши да се застрахова, трябва да влезе в сайта на „Болерон“ (www.boleron.bg) и да следва стъпките, отговаряйки на въпросите на застрахователя. Te са свързани с възрастта, здравословното състояние на клиента и нормативните изисквания. След попълване на цялата необходима информация системата създава автоматично попълнен пакет документи, които се предоставят на клиента за подпис в мобилната апликация за електронно подписване на Евротръст, чрез която клиентът се идентифицира и се подписва с няколко клика.

След одобрение от страна на застрахователя клиентът получава електронно подписана полица в профила си в сайта/приложението на „Болерон“. Ако е избрал разсрочено плащане, системата автоматично събира вноската всеки месец, уведомявайки клиента със съобщение. Не са нужни никакви допълнителни действия и усилия, а това е изключително важно, защото обикновено застраховката „Живот“ е дългогодишна услуга.

„В „Болерон“ се гордеем, че успяхме да направим животозастраховането дигитално, достъпно и разбираемо за приятелите ни, семействата и клиентите ни“, казва в заключение Александър Цветков.

„Никога няма да прекосиш океана, ако нямаш куража да се откъснеш от брега“

Христофор Колумб