Skip to content
Landing – Работодател 2022

 

Отличете вашата компания в категория „Работодател на 2022“

Кандидатствайте за Forbes Business Awards 2022

Когато пандемията нулира основни принципи в дейността на компаниите, работодателите в България трябваше да преосмислят стратегиите за планиране, управление и представяне. Да запазят служителите си, възнагражденията им, да организират работата им дистанционно и отгоре на всичко да увеличават мотивацията им. Но голяма част от тях успяха и то много категорично. Постигнаха го с бърза реакция, адаптивност и нетрадиционни модели на управление. Компаниите станаха гъвкави, готови да преодолеят всякакви предизвикателства.

Forbes България винаги търси добрия пример, за да вдъхнови бизнеса, за да разкаже ясно и вълнуващо за най-добрите практики и за лидерите, които имат волята да ги налагат и отстояват. Затова Ви каним да участвате във Forbes Business Awards „Работодател на 2022“.  Така вашите усилия и успехи ще станат по-широко известни, ще получите заслужено признание от бизнес обществото в България.

Landing – Работодател 2022

Forbes Business Awards са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

Конкурсът предоставя възможност да:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой април 2022 (за всички кандидатсвали)

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Forbes Business Awards са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

statuetka-fba-2020-shadow

Конкурсът предоставя възможност да:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой януари 2021

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Условия за кандидатстване

За „Работодател на 2022 могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон.

Компаниите, които кандидатстват за наградата, отговарят на четири общи и три специфични въпроса, като всеки въпрос носи до определен брой точки.

Те се дават от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes България. Той обобщава получената от журито информация, на тази основа класира кандидатите в категорията и обявява финалистите.