Skip to content
Landing – Innovative Company 2022

 

Отличете вашата компания в категория
„Иновативна компания на 2022“

Кандидатствайте за Forbes Business Awards 2022

Промяната вече е най-постоянното нещо в бизнеса, а нейното управление тънкото професионално умение на предприемачите. След вълна от спонтанни иновации, организациите осъзнаха, че е необходим цялостен подход за бизнес редизайн. Инвестираха в промяна на нагласите, в начините и средата на работа и така превърнаха продуктите, услугите и процесите в преживявания от ново поколение.

Осъзнаването доведе и до редица други действия – въвеждане на гъвкав начин за управление на проекти, налагане на нов стил на лидерство, съвременен подход към съвместно извеждане на стратегии, инвестиции в програми, които наистина изграждат иновативни екипи. Дигитализираха се вътрешните процеси, за да влязат в синхрон със забързания ход на иновациите. Умният редизайн на пространствата стимулира продуктивността и креативността и цялостно вплитане на дигиталното с аналоговото.

В „Иновативна компания на 2022“ търсим компаниите, при които се случи всичко това, които инвестираха в цялостна промяна на организацията и могат да покажат резултати. Разказът за тях е разказ за това как в предизвикателствата най-много успяват не най-силните, а най-иновативните.

Landing – Innovative Company 2022

Forbes Business Awards са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

Конкурсът предоставя възможност да:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света 

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой април 2022 (за всички кандидатствали)

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Forbes Business Awards са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

statuetka-fba-2020-shadow

Конкурсът предоставя възможност да:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой януари 2021

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Условия за кандидатстване

За „Иновативна компания на 2022“ могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон.

Компаниите, които кандидатстват за наградата, отговарят на четири общи и три специфични въпроса, като всеки въпрос носи до определен брой точки.

Те се дават от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes България. Той обобщава получената от журито информация, на тази основа класира кандидатите в категорията и обявява финалистите.